הליברלים בליכוד

הליברלים בליכוד

תנועת הליכוד חותרת:

…קיום משטר ממלכתי דמוקרטי במדינה: הבטחת עליונות החוק, זכויות האדם והאזרח, חופש מצפון, חרות הפרט, שוויון זכויות והזדמנויות ומניעת כל אפליה על רקע מין, נטיה מינית, גזע, עדה, דת, מעמד או השקפה…

…ביצורה הכלכלי של המדינה ויצירת תנאים נאותים לצמיחה כלכלית ולכינון משק חופשי-תחרותי והמבוסס על יוזמה חופשית, והמנעות הממשלה, ככל הניתן במעורבות במשק…"

– מתוך חוקת הליכוד

חברי קבוצת הליברלים בליכוד פועלים לחיזוק הערכים הליברלים בתוך תנועת הליכוד ומחוצה לה. הקבוצה פועלת לפתיחת המשק הישראלי לתחרות, לצמצום מעורבות הממשלה במשק, להפחתת נטל המס ולעידוד היוזמה הפרטית.
אנחנו מאמינים כי הפרט הוא הריבון וחופש הפרט הוא ערך עליון עליו צריכה להתבסס המדינה.
הקבוצה תפעל למען הגדלת חירות הפרט לחיות את חייו כראות עיניו וצו מצפונו.
אנחנו מאמינים כי דברים אלה נגזרים מחוקת הליכוד ורוח התנועה. עם זאת, אנחנו פועלים לחזק את הרעיונות האלה בתנועה ובעם.

בואו גלו מי אנחנו והצטרפו אלינו