אודות הליברלים בליכוד

אנחנו חברי ליכוד ותיקים וחדשים מכל קצוות הארץ המעוניינים לקדם את הערכים הליברליים חופש הפרט והשוק החופשי בליכוד בפרט ובמדינה בכלל.

אנחנו מאמינים כי הפרט הוא ריבון לעצמו ואבן היסוד של המדינה. אנחנו מאמינים כי תפקיד המדינה הוא להרחיב את חירויות הפרט, לרבות החירויות האישיות והקנייניות, ולדאוג לביטחון ולמשפט צדק הנדרשים להבטחת זכויות אלה.

נציגי קבוצת הליברלים בליכוד.

אנחנו מקדמים את הנושאים הבאים:

 • פתיחת המשק לתחרות
 • הפחתת הרגולציה ורפורמה ברישוי עסקים
 • פירוק המועצות החקלאיות וקרטלים אחרים
 • הסרת רגולציה שמגנה על מונופולים
 • צמצום כוחו של מכון התקנים הפועל הלכה למעשה כחסם ייבוא
 • רפורמה בהליכי התכנון והבנייה:
  שחרור קרקעות לציבור
  פישוט הליכי התכנון
  הפחתת מיסוי על קרקעות ובנייה
 • רפורמה בקצבאות, בתשלומי ההעברה והביטוח הלאומי, כדי שאלה הנזקקים יקבלו יותר, ואלה העובדים ישלמו פחות
 • פתיחת המשק לשווקים עולמיים, הפחתת מכסים והפיכת ישראל לאיזור סחר חופשי
 • הפרטת חברות ממשלתיות
 • רפורמה בשוק העבודה:
  רפורמה בעבודה המאורגנת, ביטול מעמדה החוקי של ההסתדרות
  הגבלת זכות השביתה בשירותים חיוניים
  הקמת מוסד “בוררות חובה בשירותים חיוניים”
  הגברת כוחו של היחיד במשא ומתן מול המעסיק
  הגברת הניידות והגמישות התעסוקתית במגזר הציבורי
 • הפחתת נטל המס ושמירת מדיניות תקציבית מרוסנת, הפניית משאבים לצמצום החוב הממשלתי
 • הרחבת הבחירה בחינוך באמצעות שיטת השוברים, כך שכל הורה יוכל לבחור כיצד יחונכו ילדיו
 • רפורמה מעמיקה בשוק התקשורת: פתיחת שווקי הטלויזיה, הטלפון, הסלולרי, האינטרנט והעיתונות לתחרות חופשית אמיתית
 • הפרטת שירותי הדת
 • אי הפללה של צרכני סמים והפניית משאבים למלחמה בפשיעה אלימה
 • תשלום שכר הוגן לחיילי החובה, קיצור שירות החובה והתקדמות לעבר צבא מקצועי שייתן מענה טוב וזול יותר לאיומים הבטחוניים
 • הגנה על זכויות האדם הטבעיות לרבות: הזכות לחיים ולביטחון, חופש המחשבה והדעה, חופש המצפון, חופש הדת, חופש התנועה, חופש העיסוק, חופש הביטוי והדיבור, הזכות לקניין, הזכות להליך הוגן, הזכות לשוויון בפני החוק, הזכות לפרטיות.
 • כחלק מהערכים הליברלים וכחברים בתנועת הליכוד, אנחנו רואים את עצמנו כציונים גאים, אוהבי הארץ, תושביה ותרבותה.